86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

086-5006517 Fax : 02-8715964

tgaassociation@hotmail.com